SOFAS

logan-sofa
Julie Sofa
brett-sofa
Wilshire Sofa


andrea-sofa
Andrea Sofa
nataliya-chaise
Nataliya Chaise


hammond-sofa
Hammond Sofa
dorothy-banquette
Dorothy Banquette


brett-sofa
Brett Sofa
logan-sofa
Logan Sofa


burlingame-sofa
Burlingame Sofa
stanton-sofa
Stanton Sofa


wilson-sofa
Wilson Sofa
stanton-sofa-skirted
Stanton Sofa Skirted


peabody-sofa
Peabody Tufted Sofa
hamilton-sofa
Hamilton Sofa


kingman-sofa
Kingman Sofa
caserio-sofa
Caserio Sofa


truman-sofa
Truman Sofa
lee-sofa
Lee Sofa


summit-sofa
Summit Sofa
cecille-sofa
Cecille Sofa


ohara-sofa
O’Hara Sofa


LOUNGE CHAIRS

collection-stanton-skirted-chair400h
Stanton Skirted Lounge Chair
collection-wilson-chair400h
Wilson Barrel Chair
collection-peabody-chair400h
Peabody Lounge Chair


collection-stanton-chair400h
Stanton Lounge Chair
collection-tigertail-chair400h
Tigertail Lounge Chair
ella-chair400hx480
Ella Lounge Chair


elsie-chair400hx480
Elsie Lounge Chair
collection-ohara-skirted-chair
O’Hara Skirted Lounge Chair
collection-ohara-chair400h
O’Hara Lounge Chair


collection-kelly-chair400h
Logan Lounge Chair
collection-marie-chair400h
Marie Lounge Chair
collection-giorgio-chair300h
Giorgio Lounge Chair


collection-cordell-chair400h
Cordell Lounge Chair
collection-kelly-chair400h
Kelly Lounge Chair
collection-emma-chair400h
Emma Lounge Chair


collection-hudson-chair400h
Hudson Wing Chair
collection-rosalind-chair400h
Rosalind Wing Chair
collection-truman-chair400h
Truman Lounge Chair


cecille-lounge_new400
Cecille Lounge Chair
collection-beatrice-chair400h
Beatrice Slipper Chair
collection-tyler-chair400h
Tyler Bergere


DINING & OCCASIONAL CHAIRS

collection-rebecca-chair
Rebecca Dining Chair
collection-hawthorne-chair
Hawthorne Cane Back Chair
collection-davis-chair
Davis Dining Chair


brisbane
Brisbane Chair
alisa-chair
Alisa Vanity Chair
Harper-Chair
Harper Chair


collection-lair-arm
Lair Chair
collection-willa-chair
Willa Chair
collection-casa-chair
Casa Chair


collection-roy-chair
Roy Chair


STOOLS

collection-lair-barstool400h
Lair Bar & Counter Stool
collection-oscar-stool400h
Oscar Bar & Counter Stool
collection-levant-barstool400h
Levant Bar & Counter Stool


collection-stein-barstool400h
Dolores Bar & Counter Stool
collection-stein-barstool400h
Stein Bar & Counter Stool
collection-alisa-stool400h
Alisa Vanity Stool


collection-thebes-stool-red400h
Thebes Stool


BENCHES

collection-linear-bench400h
Linear Bench
collection-chinois-bench400h
Chinois Bench


collection-vice-bench400h
Vice Bench
collection-versa-bench400h
Versa Bench


collection-max-bench400h
Max Bench
collection-balzac400h
Balzac Bench


OTTOMANS

collection-chinois-ottoman400h
Chinois Ottoman
collection-greekkey-400h
Greek Key
collection-jackson400h
Jackson Ottoman


collection-cecille-ottoman400h
Cecille Ottoman
collection-cordell-ottoman-400h
Cordell Ottoman
collection-ohara-ottoman400h
O’Hara Ottoman


collection-caroline-ottoman400h
Caroline Ottoman